Wrz 26

Okno i jego walory

Kategoria: Dom, Okna

Siły operacyjne decydują o komforcie i wygodzie otwierania i zamykania okien. Są tu dwie klasy – klasa 1 oznacza, że do uruchomienia mechanizmów okuć potrzeba sity 100 N (czyli około 10 kg), a w klasie 2 wystarczy 30 N (czyli 3 kg), co daje znacznie większy komfort użytko-wania. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie wykazuje liczbę cykli, a więc orientacyjny czas, w jakim okno zachowuje swoje walory dotyczące łatwej obsługi. Może to być 5000,10 000 lub 20 000 cykli, przy czym 20 000 oznacza, że okno otwie-rane i zamykane raz dziennie zachowa spraw-ność działania przez ponad 54 lata. Odporność na włamanie także jest sklasyfikowana w skali od 1 do 6. Najniż-sza klasa WK-1 oznacza, że okno łatwo podda się złodziejowi bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Klasa WK-2 zapewni mniej więcej trzyminutowe opóźnienie jego wejścia do środka, co umożliwi interwencję służb ochrony. Klasy WK-3 do WK-6 w zasadzie nie są używane w budownictwie jednorodzinnym, bo stosowane w nich zabezpieczenia są bardzo drogie – zamiast nich lepiej zainwestować w lepszy system alarmowy i monitoring. Ważne, aby zawsze żądać świadectwa badań – bez niego okno uznaje się za wyrób bezklasowy, niemający żadnej odporności. I nie warto interesować się rodzajem pakietu szybowego czy liczbą zaczepów antywyważeniowych. Jeśli okno zostało sklasyfikowane jako WK-2, na pewno ma szybę P4A i zaczepy na całym obwodzie.
Przepuszczalność światła jest jednym z podstawowych parametrów cha-rakteryzujących szyby zespolone. Opisuje stosunek ilości światła słonecznego, które zostaje przepuszczone przez szybę, do ilości światła, które do niej dociera. Im procent przepuszczanego światła jest wyższy, tym w pomieszczeniu będzie jaśniej. Podobnie rzecz wygląda w przypadku współczynnika promieniowania słonecznego g – im jest wyższy, tym więcej energii słonecznej przedostanie się przez szybę, a więc tym więcej da się jej pozyskać na rzecz oszczędności energii pochodzącej z opłacanego przez nas źródła ciepła z przydomowej kotłowni.

Zawsze są poprzedzone projektem, zawsze musi być przy nich obecny inspektor nadzoru. Ocenia on stan przygotowania zbrojenia czy podłoża (czyli wykonuje odbiór wstępny), nadzoruje prace i później sprawdza ich zakończenie, czyli dokonuje odbioru końcowego. W przypadku okien pierwszy jest odbiór ilościowy określający zaraz po dostawie na plac budowy zgodność liczby okien i rodzaju akcesoriów z treścią zawartej umowy. Przy okazji odbioru sprawdzamy, czy okna są oznaczone znakiem budowlanym B lub oznakowaniem CE – bez nich w ogóle nie mogą być stosowane w budownictwie i nadają się jedynie do zwrotu. Sprawdzamy też obowiązkowy opis wyrobu dołączany do oznakowania, w którym powinny być wymienione wszystkie deklarowane właściwości okna. Brak karty wyrobu można kwalifikować jako nienależyte wykonanie zobowiązania przez wykonawcę. Drugi odbiór odbywa się po osadzeniu okien w otworach. Inspektor powinien sprawdzić poprawność rozmieszczenia i wykonania połączeń okna z murem, klocków podporowych, zwłaszcza pod progami ościeżnic, poprawność pionowych i po-ziomych odchyleń płaszczyzn montażu oraz podziały okien, a także funkcje i kierunki otwierania skrzydeł. Trzeci odbiór następuje po zakończeniu prac uszczelniających i obejmuje kontrolę osadzenia okien oraz wstępnego funkcjonowania skrzydeł okiennych, a po zatwierdzeniu i wykonaniu warstw izolacji wewnętrznych i zewnętrznych – sprawdzenie uszczelnień. Czwarty odbiór to odbiór końcowy określający poprawność wykonania robót wykończeniowych, jeśli były zlecone, montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, funkcjonowania skrzydeł i ewentualne zlecenie regulacji okuć. Dopiero potwierdzenie wszystkich odbiorów sprawia, że okno rzeczywiście spełnia deklarowane parametry i może zostać uznane za wyrób w pełni zgodny z zamówieniem inwestora.

Podobne wpisy:
  1. Nowe okno – stary parapet wewnętrzny
  2. Jak wybrać i zamontować parapet wewnętrzny
  3. Jak wybrać dobre okna
  4. Sposoby montażu parapetów okiennych
  5. Materiał na okna
komentarze: 0 » tagi: , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz używać następujące tagi i atrybuty HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>